Skip to main content

La segona sentència del Tribunal Suprem favorable a la Cecot en el cas CASTOR eleva a 118M € les retribucions a retornar

La segona sentència del Tribunal Suprem favorable a la Cecot en el cas CASTOR eleva a 118M € les retribucions a retornar

A diferència de la primera sentència, el Suprem anul·la retribucions per més de 100 milions d’euros que hauran de retornar-se, entre elles, la primera quota anual (80.6M €) de retorn del crèdit d’1.350M € que l’anterior Govern central va autoritzar a pagar a l’exconcessionària Escal UGS.

La Cecot manté impugnades les Ordres Ministerials per als exercicis 2017 i 2018 del Reial decret-llei 13/2014 i espera que les sentències, igual que les referides a 2015 i 2016, també seran favorables als consumidors de gas.

Les sentències del Tribunal Suprem demanden al Govern que adopti les mesures necessàries per reintegrar les quantitats abonades pels consumidors en concepte de peatges i manteniment de CASTOR, una instal·lació gasista que mai s’ha posat en funcionament. 

El Tribunal Suprem dona la raó a la patronal Cecot en el cas CASTOR

El Tribunal Suprem ha fallat a favor de la Cecot obligant al Govern a retornar 18M d’euros als consumidors de gas corresponents a cànons del manteniment de les instal·lacions gasistes de CASTOR de 2014 i 2015.
  • L’any 2015 la patronal va iniciar accions legals a diferents instàncies estatals i, juntament amb altres organitzacions empresarials a instàncies europees amb la finalitat d’evitar que els consumidors de gas, particulars i especialment les empreses, hagin d’absorbir el cost econòmic del que Cecot considera una mala gestió per part del Govern en el cas del magatzem gasístic CASTOR.
  • La Cecot manté impugnades les Ordres Ministerials per als exercicis 2016, 2017 i 2018 del Reial decret-llei 13/2014 i espera que les sentències també seran favorables als consumidors de gas als quals el Govern hauria de reintegrar una quantia aproximada de 200M d’euros.

La Cecot celebra la resolució de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem pel qual s’obliga al Govern a retornar als consumidors de gas l’import de 18M d’euros pel concepte de manteniment, operativitat de Enagás Transport SAU, amb càrrec als ingressos per peatges i cànons del sistema gasista per considerar-se inconstitucional alguns dels preceptes del Reial decret-llei 13/2014.

L’organització empresarial catalana va iniciar en 2015, juntament amb altres organitzacions empresarials,  un pla d’acció destinat a evitar que els consumidors de gas, i especialment les empreses del sector industrial, haguessin d’assumir el cost de la compensació a l’empresa constructora i concessionària del magatzem gasístic CASTOR que no s’ha arribat a posar en marxa. La quantia de la compensació és d’1.350 M d’euros que els consumidors de gas estan abonant en la seva factura del gas i que seguiran pagant en els propers 30 anys, fruit del que la Cecot considera una mala gestió de l’Estat.

A la fi d’abril del 2015 l’Eurocambra va instar a la Comissió Europea i al Banc Europeu d’Inversions que prenguessin mesurades amb la finalitat d’evitar que els ciutadans espanyols haguessin d’abonar els 1.350M d’euros en compensacions per un projecte precedit “d’una avaluació desastrosa”. En 2017 el TC va avalar la decisió de l’Eurocambra, fet que ha que constituït un suport a les demandes d’impugnació de les diferents Ordres Ministerials publicades a partir del Reial decret-llei 13/2014 per part de la Cecot en el Tribunal Constitucional.

“Considerem que el magatzem CASTOR constitueix una inversió fallida, en la qual va prevaler la construcció de la infraestructura per sobre de la seva viabilitat, i no estem d’acord que els usuaris del gas hagin d’assumir el cost quan ni tan sols s’ha arribat a engegar”, reafirma Antoni Abad, president de la Cecot, “la indústria suposa més del 60% del consum del gas en tot l’estat espanyol i l’increment de costos en els processos productius afectarà directament a la seva competitivitat sense obtenir a canvi cap millora en el servei de subministrament de gas”.

El Govern disposa de dos mesos per reintegrar els aproximadament 18M d’euros i la patronal té previst articular un mecanisme de devolució de l’import que s’ha repercutit en les factures de gas dels consumidors des del 2014 pel manteniment d’una infraestructura que no s’ha arribat a posar en funcionament, ni ha prestat servei algun.

Segons l’estudi “Panoràmica Industrial” de l’INE, el gas constitueix el 28% del consum energètic en la indústria extractiva i manufacturera espanyola, destacant la indústria química on el consum de gas arriba al 43% del total de consum energètic que utilitza aquest tipus d’indústria. Hi ha sectors en els quals el pes de la indústria és estratègic per poder continuar l’activitat. La resolució d’indemnitzar Castor en el seu moment va anar totalment incoherent amb el discurs del Govern sobre la necessitat de reindustrialitzar el país, de fer un pla estratègic per consolidar un model industrial. El sector industrial és qui millor garanteix l’estabilitat laboral i l’ocupació als territoris, que és un sector estratègic pel que contribueix no només en ocupació directa, sinó també en el relacionat amb tota la indústria auxiliar i de serveis que es genera al seu al voltant. L’ús i consum de gas en moltes empreses de diferents sectors productius representa continuar l’activitat o deixar de fer-ho. El cost de Castor a partir de l’1 de gener de 2016 està perjudicant la continuïtat d’aquests sectors, tenint en compte que Espanya ja és dels països de la Unió Europea amb l’energia més cara i no precisament pel cost de la generació.

Hem presentat una denúncia conjunta per Ajuts d’Estat en el cas CASTOR a instàncies europees

El Consejo Intertextil Español, Fepime, Centre Metal·lúrgic i la Cecot considerem que en el CASTOR va prevaldre la construcció de la infraestructura per sobre la seva viabilitat, i els usaris de gas no estem d’acord d’assumir el cost

Alejandro Laquidain, president del Consejo Intertextil Español; Antoni Abad, president de la patronal Cecot; i Carlos Garriga, president del Centre Metal·lúrgic, acompanyats per l’advocada Asun Cirera, vam informar el passat divendres 3 de juliol en roda de premsa de la denúncia per Ajuts d’Estat que hem interposat de forma conjunta, a instàncies europees en relació a la gestió del cas CASTOR.  La denúncia també compta amb la implicació i el suport de la patronal Fepime Catalunya que, per motius d’agenda, no va poder participar directament.

Considerem que el magatzem CASTOR constitueix una inversió fallida, on va prevaldre la construcció de la infraestructura per sobre la seva viabilitat, i no estem d’acord que els usuaris del gas n’hagin d’assumir el cost quan ni tan sols s’ha arribat a posar en marxa, la indústria suposa més del 60% del consum del gas a tot l’estat espanyol i l’increment de costos en els processos productius afectarà directament la seva competitivitat sense obtenir a canvi cap millora en el servei de subministrament de gas.

Les entitats denunciants som associacions empresarials que aglutinem i representem els interessos d’empreses usuàries dels serveis de gas afectats per la mesura que impugna la mateixa denúncia. Entre les empreses representades més del 50% són empreses industrials, manufactureres de diversos sectors. En aquestes empreses el consum energètic, i en especial el del gas, tenen una importància estratègica ja que suposa una part rellevant dels costos industrials i, per tant, de les despeses d’explotació.

Amb la denúncia, presentada a la Direcció General de la Competència de la Comissió Europea, les entitats empresarials sotmetem a la seva consideració l’actuació del Govern d’Espanya en relació a la plataforma subterrània d’emmagatzematge de gas CASTOR, ja que entenem que el Govern d’Espanya no només ha actuat en contra de l’interès general i en perjudici de la ciutadania espanyola, sinó que a més la seva actuació contravé normativa comunitària i constitueix un ajut d’Estat il·legal segons l’article 107 del Tractat Fundacional de la Unió Europea.

L’advocada Asun Cirera, encarregada de coordinar l’equip jurídic que ha elaborat i tramitat la denúncia, afirma que en tot el procés hi ha hagut errors per part de l’Estat al llarg dels anys, amb diferents Governs al capdavant, que beneficien una única empresa. I que el pagament de la compensació ordenada pel Govern a ESCAL UGS, SL no era legalment preceptiva, ni va obeir a un objectiu d’interès comú.

Cirera està convençuda que la denúncia compleix amb els cinc preceptes necessaris perquè la CE l’accepti i plantegi una investigació al respecte: ha de tenir origen d’Estat; ha de constituir un avantatge; ha de ser selectiva; ha d’afectar a la competència i als intercanvis entre Estats Membres i, finalment, la mesura no ha de ser compatible amb el Mercat Únic.

Entitats empresarials presenten una denúncia conjunta per Ajuts d’Estat en el cas Castor a instàncies europees

Entitats empresarials presenten una denúncia conjunta per Ajuts d’Estat en el cas Castor a instàncies europees

Les entitats demanen al Ministre Soria deixar sense efecte l’aplicació del cobrament dels 1.350 M d’euros i els interessos derivats prevista per al proper 1 de gener, fins que la Comissió Europea emeti la seva resolució a la denúncia.

  • Les entitats sostenen que en l’operació CASTOR es va prioritzar la construcció de la infraestructura i no la seva viabilitat futura.

  • “No s’ha actuat diligentment i no estem d’acord que els usuaris del gas, especialment el 60% que pertany al sector industrial, n’hagin d’assumir el sobre cost d’aquesta operació fallida”.

  • L’aplicació afectarà negativament la competitivitat de les empreses, ja que ni tant sols obtindran cap millora en el servei de subministrament.

Alejandro Laquidain, president del Consejo Intertextil Español; Antoni Abad, president de la patronal Cecot; i Carlos Garriga, president del Centre Metal·lúrgic, acompanyats per l’advocada Asun Cirera, han informat aquest matí en roda de premsa de la denúncia per Ajuts d’Estat que han interposat de forma conjunta, a instàncies europees en relació a la gestió del cas CASTOR.  La denúncia també compta amb la implicació i el suport de la patronal Fepime Catalunya que, per motius d’agenda, no ha pogut participar directament.

“Considerem que el magatzem CASTOR constitueix una inversió fallida, on va prevaldre la construcció de la infraestructura per sobre la seva viabilitat, i no estem d’acord que els usuaris del gas n’hagin d’assumir el cost quan ni tan sols s’ha arribat a posar en marxa”, ha afirmat Abad, “la indústria suposa més del 60% del consum del gas a tot l’estat espanyol i l’increment de costos en els processos productius afectarà directament la seva competitivitat sense obtenir a canvi cap millora en el servei de subministrament de gas”.

Les entitats denunciants són associacions empresarials que aglutinen i representen els interessos d’empreses usuàries dels serveis de gas afectats per la mesura que impugna la mateixa denúncia. Entre les empreses representades més del 50% són empreses industrials, manufactureres de diversos sectors. En aquestes empreses el consum energètic, i en especial el del gas, tenen una importància estratègica ja que suposa una part rellevant dels costos industrials i, per tant, de les despeses d’explotació.

Segons l’estudi “Panorámica Industrial” de l’INE, el gas constitueix el 28% del consum energètic en la indústria extractiva i manufacturera espanyola, destacant la indústria química on el consum de gas arriba al 43% del total de consum energètic que utilitza aquest tipus d’indústria. “Hi ha sectors en els que el pes de la indústria es estratègic per a poder continuar l’activitat”, ha assegurat Laquidain, qui ha afegit que “la resolució de Castor és totalment incoherent amb el discurs del Govern sobre la necessitat de reindustrialitzar el país, de fer un pla estratègic per consolidar un model industrial”.

Laquidain ha remarcat que el sector industrial és qui millor garanteix l’estabilitat laboral i l’ocupació en els territoris, que és un sector estratègic pel que comporta no només en ocupació directa, sinó també amb tota la industria auxiliar i de serveis que genera al seu entorn. “Les administracions haurien de vetllar perquè la industria i tingui les millors armes per poder competir en altres mercats”.

“L’ús i consum de gas en moltes empreses de diferents sectors productius representa continuar l’activitat o deixar de fer-ho. Si es repercuteix el cost de Castor a partir de l’1 de gener, estaran perjudicant la continuïtat d’aquests sectors, tenint en compte que Espanya ja és dels països de la Unió Europea amb l’energia més cara i no precisament pel cost de la generació”, ha conclòs.

Les entitats entenen que la fórmula dissenyada pel Govern per rescabalar a la concessionària afectarà negativament a la competitivitat de les empreses, entre elles les representades per les pròpies entitats, respecte als seus competidors comunitaris. “L’increment de les tarifes, que seran traslladades a les empreses usuàries de gas comportarà un augment dels costos industrials significatius. De fet l’increment dels rebuts tant per la indústria, com per als particulars, serà d’un 4,5% més a partir de gener si no ho evitem”, ha afegit Garriga. “Sempre plou sobre mullat. Des del sector empresarial estem cansats d’escoltar cada dia a les administracions que ens diuen que les nostres empreses han d’internacionalitzar-se, que han de guanyar dimensió, que han de ser més competitives, que han de ser més innovadores, però les accions i mesures que impulsen no afavoreixen per res aquest context i el Castor n’és una prova més”.

Per Garriga, les empreses i, en especial les pimes, estan pagant sobre costos de moltes errades de les administracions: constants canvis legislatius que provoquen inseguretat jurídica. 

Les entitats empresarials no qüestionen la decisió que el Govern va prendre el 1996, d’analitzar i preveure un lloc on ubicar dipòsits de reserva de gas, sobre tot en àrees de gran consum com ho són Catalunya o País Valencià, on tampoc es disposa de cap magatzem d’aquest combustible. En l’època del boom immobiliari tenia sentit que el Govern volgués preveure situacions d’emergència en un escenari de creixement de població, d’activitat i de consum. “No critiquem que es cerqués un espai per ubicar un dipòsit de reserva i que s’analitzés en previsió de futures necessitats”, afirma Abad, “ara bé, a partir de l’anàlisi no entenem, ni molt menys compartim, com ha evolucionat tot plegat”.

Les entitats han emès una carta al Ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, per demanar que deixi sense efecte l’aplicació del cobrament dels 1.350 M d’euros i els interessos derivats mitjançant Enagas Transporte, S.A.U. als consumidors de gas, prevista a partir del proper 1 de gener de 2016, fins que la Comissió Europea emeti la seva resolució en relació a la denúncia.

Una denúncia per Ajuts d’Estat

Amb la denúncia, presentada a la Direcció General de la Competència de la Comissió Europea, les entitats empresarials sotmeten a la seva consideració l’actuació del Govern d’Espanya en relació a la plataforma subterrània d’emmagatzematge de gas CASTOR, ja que entenen que el Govern d’Espanya no només ha actuat en contra de l’interès general i en perjudici de la ciutadania espanyola, sinó que a més la seva actuació contravé normativa comunitària i constitueix un ajut d’Estat il·legal segons l’article 107 del Tractat Fundacional de la Unió Europea.

L’advocada Asun Cirera, encarregada de coordinar l’equip jurídic que ha elaborat i tramitat la denúncia, afirma que en tot el procés hi ha hagut errors per part de l’Estat al llarg dels anys, amb diferents Governs al capdavant, que beneficien una única empresa. “I el pagament de la compensació ordenada pel Govern a ESCAL UGS, SL no era legalment preceptiva, ni va obeir a un objectiu d’interès comú”, afirma Cirera.

Cirera està convençuda que la denúncia compleix amb els cinc preceptes necessaris perquè la CE l’accepti i plantegi una investigació al respecte: ha de tenir origen d’Estat; ha de constituir un avantatge; ha de ser selectiva; ha d’afectar a la competència i als intercanvis entre Estats Membres i, finalment, la mesura no ha de ser compatible amb el Mercat Únic.