El Tribunal Suprem ha fallat a favor de la Cecot obligant al Govern a retornar 18M d’euros als consumidors de gas corresponents a cànons del manteniment de les instal·lacions gasistes de CASTOR de 2014 i 2015.
  • L’any 2015 la patronal va iniciar accions legals a diferents instàncies estatals i, juntament amb altres organitzacions empresarials a instàncies europees amb la finalitat d’evitar que els consumidors de gas, particulars i especialment les empreses, hagin d’absorbir el cost econòmic del que Cecot considera una mala gestió per part del Govern en el cas del magatzem gasístic CASTOR.
  • La Cecot manté impugnades les Ordres Ministerials per als exercicis 2016, 2017 i 2018 del Reial decret-llei 13/2014 i espera que les sentències també seran favorables als consumidors de gas als quals el Govern hauria de reintegrar una quantia aproximada de 200M d’euros.

La Cecot celebra la resolució de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem pel qual s’obliga al Govern a retornar als consumidors de gas l’import de 18M d’euros pel concepte de manteniment, operativitat de Enagás Transport SAU, amb càrrec als ingressos per peatges i cànons del sistema gasista per considerar-se inconstitucional alguns dels preceptes del Reial decret-llei 13/2014.

L’organització empresarial catalana va iniciar en 2015, juntament amb altres organitzacions empresarials,  un pla d’acció destinat a evitar que els consumidors de gas, i especialment les empreses del sector industrial, haguessin d’assumir el cost de la compensació a l’empresa constructora i concessionària del magatzem gasístic CASTOR que no s’ha arribat a posar en marxa. La quantia de la compensació és d’1.350 M d’euros que els consumidors de gas estan abonant en la seva factura del gas i que seguiran pagant en els propers 30 anys, fruit del que la Cecot considera una mala gestió de l’Estat.

A la fi d’abril del 2015 l’Eurocambra va instar a la Comissió Europea i al Banc Europeu d’Inversions que prenguessin mesurades amb la finalitat d’evitar que els ciutadans espanyols haguessin d’abonar els 1.350M d’euros en compensacions per un projecte precedit “d’una avaluació desastrosa”. En 2017 el TC va avalar la decisió de l’Eurocambra, fet que ha que constituït un suport a les demandes d’impugnació de les diferents Ordres Ministerials publicades a partir del Reial decret-llei 13/2014 per part de la Cecot en el Tribunal Constitucional.

“Considerem que el magatzem CASTOR constitueix una inversió fallida, en la qual va prevaler la construcció de la infraestructura per sobre de la seva viabilitat, i no estem d’acord que els usuaris del gas hagin d’assumir el cost quan ni tan sols s’ha arribat a engegar”, reafirma Antoni Abad, president de la Cecot, “la indústria suposa més del 60% del consum del gas en tot l’estat espanyol i l’increment de costos en els processos productius afectarà directament a la seva competitivitat sense obtenir a canvi cap millora en el servei de subministrament de gas”.

El Govern disposa de dos mesos per reintegrar els aproximadament 18M d’euros i la patronal té previst articular un mecanisme de devolució de l’import que s’ha repercutit en les factures de gas dels consumidors des del 2014 pel manteniment d’una infraestructura que no s’ha arribat a posar en funcionament, ni ha prestat servei algun.

Segons l’estudi “Panoràmica Industrial” de l’INE, el gas constitueix el 28% del consum energètic en la indústria extractiva i manufacturera espanyola, destacant la indústria química on el consum de gas arriba al 43% del total de consum energètic que utilitza aquest tipus d’indústria. Hi ha sectors en els quals el pes de la indústria és estratègic per poder continuar l’activitat. La resolució d’indemnitzar Castor en el seu moment va anar totalment incoherent amb el discurs del Govern sobre la necessitat de reindustrialitzar el país, de fer un pla estratègic per consolidar un model industrial. El sector industrial és qui millor garanteix l’estabilitat laboral i l’ocupació als territoris, que és un sector estratègic pel que contribueix no només en ocupació directa, sinó també en el relacionat amb tota la indústria auxiliar i de serveis que es genera al seu al voltant. L’ús i consum de gas en moltes empreses de diferents sectors productius representa continuar l’activitat o deixar de fer-ho. El cost de Castor a partir de l’1 de gener de 2016 està perjudicant la continuïtat d’aquests sectors, tenint en compte que Espanya ja és dels països de la Unió Europea amb l’energia més cara i no precisament pel cost de la generació.