La Cecot manté impugnades les Ordres Ministerials per als exercicis 2017 i 2018 del Reial Decret-llei 13/2014 i espera que les sentències també seran favorables als consumidors de gas.
  • L’any 2015 la patronal va iniciar accions legals a diferents instàncies estatals i europees amb la finalitat d’evitar que els consumidors de gas, particulars i en especial les empreses, hagin d’absorbir el cost econòmic del que la Cecot considera una mala gestió per part del Govern en el cas del magatzem gasístic CASTOR.
  • El Tribunal Suprem ha fallat a favor de la Cecot en dues ocasions obligant al Govern a retornar 118M d’euros als consumidors de gas corresponents a cànons del manteniment de les instal·lacions gasistes de CASTOR de 2014 i 2015, així com la primera quota anual (80.6M €) de retorn del crèdit de 1.350M € que l’anterior Govern central va autoritzar a pagar a l’ex concessionària Escal UGS. 

El Butlletí Oficial de l’Estat publicat el passat divendres 22 de desembre inclou l’Ordre TEC/1367/2018, de 20 de desembre, per la que s’estableixen els peatges i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades per a l’any 2019. El text de l’Ordre ja no inclou càrrecs per manteniment de la planta gasista CASTOR i tampoc inclou els càrrecs per amortització de la planta als consumidors de gas como sí feien les anteriors.

La Cecot expressa la seva satisfacció per veure materialitzat el seu objectiu d’evitar que els consumidors de gas hagin d’assumir el sobre cost generat per una mala gestió en relació amb la infraestructura de CASTOR sense rebre una millora en el servei o el subministrament de gas.

La Cecot va iniciar en 2015, al costat d’altres organitzacions empresarials com el Consell Intertextil Español i el Centri Metal·lúrgic, amb el suport de FEPIME, un pla d’acció destinat a evitar que els consumidors de gas, i especialment les empreses del sector industrial, haguessin d’assumir el cost de la compensació a l’empresa constructora i concessionària del magatzem gasístic CASTOR que no s’ha arribat a posar en marxa. La quantia de la compensació és de 1.350 M d’euros que els consumidors de gas estan abonant en la seva factura del gas i que continuaran pagant en els pròxims 30 anys, fruit del que la Cecot considera una mala gestió de l’Estat.

A la fi d’abril del 2015 l’Eurocambra va instar a la Comissió Europea i al Banc Europeu d’Inversions que prenguessin mesures amb la finalitat d’evitar que els ciutadans espanyols haguessin d’abonar els 1.350M d’euros en compensacions per un projecte precedit “d’una avaluació desastrosa”. En 2017 el TC va avalar la decisió de l’Eurocambra, fet que ha que constituït un suport a les demandes d’impugnació de les diferents Ordres Ministerials publicades a partir del Reial decret llei 13/2014 per part de la Cecot en el Tribunal Constitucional.

De fet, la defensora del poble europeu, Emily O’Reilly, ha emès una resolució aquest dijous en la qual qualifica de mala administració l’actuació duta a terme pel Banc Europeu d’Inversió (BEI) en relació al caso Castor. 

Accions judicials de la Cecot contra els ordes ministerials del Reial decret llei 13/2014

La Cecot va impugnar les Ordres Ministerials per als exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 del Reial decret llei 13/2014 pel concepte de manteniment, operativitat de Enagás Transport SAU, amb càrrec als ingressos per peatges i cànons del sistema gasista per considerar-se inconstitucional alguns dels preceptes del Reial decret llei 13/2014 amb la finalitat d’obtenir sentències favorables als consumidors de gas als quals el Govern hauria de reintegrar una quantia aproximada de 200M d’euros per tots els exercicis.

Després que el Tribunal Superior donés la raó en les dues primeres de les quatre impugnacions de les Ordres Ministerials relatives al manteniment de la plataforma CASTOR, entenem que la resta tindran un veredicte positiu per als consumidors de gas. De moment, entre la primera sentència i la segona, s’han anul·lat 118M € en retribucions que el Govern ha de reintegrar als consumidors de gas.

La diferència de la decisió de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem per a la segona sentència, en relació amb la primera, és que s’obliga el Govern a retornar als consumidors de gas no només la quantia relativa a l’import del manteniment i operativitat de Enagás Transport SAU de 2016 (15,7M €), sinó que a més el Suprem obliga també a retornar la primera quota anual (80.6M €) de retorn del crèdit de 1.350M € que l’anterior Govern central va autoritzar a pagar a la ex concessionària Escal UGS i l’import en concepte de costos de manteniment per part de Escal UGS (4,5M €) entre el 3 d’octubre i el 30 de novembre de 2014.

“Considerem que el magatzem CASTOR constitueix una inversió fallida, en la qual va prevaldre la construcció de la infraestructura per sobre de la seva viabilitat, i no estem d’acord que els usuaris del gas hagin d’assumir el cost quan ni tan sols s’ha arribat a posar en marxa”, reafirma Antoni Abad, president de la Cecot, “la indústria suposa més del 60% del consum del gas en tot l’estat espanyol i l’increment de costos en els processos productius afectarà directament la seva competitivitat sense obtenir a canvi cap millora en el servei de subministrament de gas”.

Segons l’estudi “Panoràmica Industrial” de l’INE, el gas constitueix el 28% del consum energètic en la indústria extractiva i manufacturera espanyola, destacant la indústria química on el consum de gas arriba al 43% del total de consum energètic que utilitza aquest tipus d’indústria. Hi ha sectors en els quals el pes de la indústria és estratègic per a poder continuar l’activitat. La resolució d’indemnitzar Castor en el seu moment va anar totalment incoherent amb el discurs del Govern sobre la necessitat de reindustrializar el país, de fer un pla estratègic per a consolidar un model industrial. El sector industrial és qui millor garanteix l’estabilitat laboral i l’ocupació en els territoris, que és un sector estratègic pel que contribueix no només en ocupació directa, sinó també en el relacionat amb tota la indústria auxiliar i de serveis que es genera al seu voltant. L’ús i consum de gas en moltes empreses de diferents sectors productius representa continuar l’activitat o deixar de fer-ho. El cost de Castor des de l’1 de gener de 2016 està perjudicant la continuïtat d’aquests sectors, tenint en compte que Espanya ja és dels països de la Unió Europea amb l’energia més cara i no precisament pel cost de la generació.