El Tribunal Suprem ha dictaminat a favor de la demanda presentada per la Patronal Cecot i obliga al Govern central a adoptar les mesures necessàries per reintegrar les quantitats abonades per empreses i consumidors pel manteniment del Castor

Un magatzem de gas perillós i innecessari que paguem entre tots

Considerem que el magatzem CASTOR constitueix una inversió fallida, en la qual va prevaler la construcció de la infraestructura per sobre de la seva viabilitat, i no estem d'acord que els usuaris del gas hagin d'assumir el cost quan ni tan sols s'ha arribat a engegar.

Uns costos que afecten a la competitivitat de les empreses

La indústria suposa més del 60% del consum del gas en tot l'estat espanyol i l'increment de costos en els processos productius afectarà directament a la seva competitivitat sense obtenir a canvi cap millora en el servei de subministrament”.

Continuem treballant per recuperar el 2% de les factures

La Cecot ha aconseguit aturar aquest abús i ara, el Govern Central ha de reintegrar els 200.000.000€ repercutits en les factures de gas des del 2014, el que suposa un estalvi per a les empreses consumidores de gas d'un 2% de la seva factura.